Μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για οποιοδήποτε ακίνητο (οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κατοικία, επαγγελματικό χώρο κ.α.). Έτσι, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε την πραγματική αξία του ακινήτου σας πριν ή μετά την επένδυσή σας.

Απαραίτητα έγγραφα και διαδικασία:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αντίγραφο συμβολαίου
  • Κατόψεις κτιρίων
  • Έντυπο οικοδομικής άδειας
  • Αυτοψία και φωτογράφηση εκτιμητή
01
03