Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών που σχετίζονται με:

 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη
 • Άδειες ανέγερσης κτιρίων, καταστημάτων, αποθηκών, κλπ
 • Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας
 • Αλλαγή χρήσης
 • Προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, επισκευές και ανακαινίσεις
 • Κατεδαφίσεις

Επίσης αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις κτηρίων. Πιο συγκεκριμένα αρχιτέκτονας-διακοσμητής έρχεται στο χώρο (αφού έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση) και εντός εύλογου χρόνου, σύμφωνα πάντα με το διαθέσιμο ποσό χρημάτων που διαθέτετε, σας καταθέτει προτάσεις για να επιλέξετε. Στη συνέχεια με το δίκτυο συνεργατών μας και πάντα με τη δική μας επίβλεψη αναλαμβάνουμε τις εξής εργασίες:

 • Καθαιρέσεις και αποξηλώσεις, καθώς και αποκομιδή μπαζών
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (Ύδρευση, αποχέτευση, τοποθέτηση ειδών υγιεινής)
 • Θέρμανση, κλιματισμός
 • Μονώσεις ανάλογα την περίσταση
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, δίκτυα, πυρανίχνευση)
 • Τοιχοποιία (γυψοσανίδες, χωρίσματα)
 • Δάπεδα (πλακάκια, μάρμαρα, πατώματα, πέτρα)
 • Κουφώματα αλουμινίου
 • Ξυλουργικά (κουζίνες, ντουλάπια, κλπ)
 • Επιχρίσματα και ελαιοχρωματισμοί

Το γραφείο επίσης αναλαμβάνει σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών μας κατασκευές από τοιχία, περιφράξεις, ξερολιθιές μέχρι και κτήρια (αποθήκες και κατοικίες).

01
02
03