NEW!! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2016!!!

Ψηφίστηκε ο νόμος για την Τακτοποίηση των Αυθαιρέτων (4178/2013).

Αν κατέχετε σήμερα ακίνητο που έχει ανεγερθεί πριν από την 28 / 7 / 2011, χωρίς οικοδομική άδεια, είτε καθ' υπέρβαση οικοδομικής άδειας, ιδιαίτερα αν αυτό έχει αυξημένη αντικειμενική αξία, σας δίδετε μία μοναδική ευκαιρία να το νομιμοποιήσετε, για 30 χρόνια τόσο στα εντός όσο και στα εκτός σχεδίου. Ελάτε να προετοιμάσουμε μαζί το τεχνικό και νομικό πλαίσιο για την οικονομικότερη και εγκυρότερη προστασία της περιουσίας σας, με τον ορθό επαγγελματικό τρόπο και το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η νομιμοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρέτων δεν είναι απλή διοικητική διαδικασία, όπως η λεγόμενη τακτοποίηση ημιυπαίθριων, και μπορεί να απαιτήσει τεχνικές και νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν μόνιμα την μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου σας. H συνεργασία σας με εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Ιδιαίτερα για τα μεγαλύτερα κτίρια είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί σωστά η πολεοδομική νομοθεσία, και να γίνουν οι κατάλληλες τεχνικές και διοικητικές παρεμβάσεις, που θα εξασφαλίσουν τον ιδανικότερο συνδυασμό χρήσεων και χώρων.

Με την διαδικασία αυτή, αμέσως η περιουσία σας αποκτά αξία αφού υπάρχει η δυνατότητα:

 • μεταβίβασης του ακινήτου (από 21/09/2011 ΔΕΝ θα γίνεται καμία μεταβίβαση ακινήτου αν μέρος αυτού ή όλο είναι αυθαίρετο)
 • υδροδότησης και ηλεκτροδότησης αποκτώντας επιτέλους ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον
 • απαλλαγής από αναδρομική ισχύ ΕΤΑΚ και ΦΜΑΠ (εφόσον αυτά δεν είχαν δηλωθεί και υπάγονται στις φορολογικές διατάξεις περί Κεφαλαίου από τον χρόνο δήλωσής τους και εφεξής)
 • απαλλαγής από ασφαλιστικές εισφορές για την ανέγερση, εφόσον το ΙΚΑ δεν έχει εκδώσει πράξη επιβολής εισφορών μέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Πώς υπολογίζω το πρόστιμο;

Σύμφωνα με τον τύπο: τετραγωνικά μέτρα αυθαιρεσίας x 15% x τιμή ζώνης x συντελεστές τετραγωνιδίων. Οι συντελεστές τετραγωνιδίων διαμορφώνονται βάσει των «ιδιαιτεροτήτων» του αυθαιρέτου, εάν αυτό διαθέτει οικοδομική άδεια, βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου κ.ο.κ. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι θα πληρώσουν παράβολο από 500 έως 6.000 ευρώ, ποσό που δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο.

Επίσης, κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους, ανά ιδιοκτησία. Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο. Εάν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν λαμβάνεται υπόψη εάν υπάρχει υπέρβαση καθ΄ ύψος, κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων και οικοδομικής γραμμής σε προκήπιο. Για τις πισίνες υπολογίζεται πρόστιμο 80 ευρώ/τ.μ. Σε περίπτωση που η πισίνα είναι μικρότερη από 35 τ.μ. ή είναι για ΑΜΕΑ ή διαθέτει πυροσβεστικό κρουνό, τότε προβλέπεται συντελεστής 0,5.

Για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20 τ.μ. προβλέπεται κατ΄ αποκοπή πρόστιμο 2.000 ευρώ εάν αυτές είναι εντός σχεδίου με τιμή ζώνης μικρότερη από 2.500 ευρώ, 3.000 εάν είναι εντός σχεδίου με τιμή ζώνης μεγαλύτερη ή ίση με 2.500 ευρώ και 1.500 ευρώ εάν είναι εκτός σχεδίου.

Για παραβάσεις πολεοδομικού-κτιριακού κανονισμού (π.χ., μικρή επέκταση δωματίου ή πέργκολα ή παραβάσεις που εμπίπτουν στους κανονισμούς ασφαλείας του κτιρίου) το πρόστιμο ανέρχεται στα 500 ευρώ/παράβαση επί τον αριθμό των παραβάσεων.

Το ύψος του προστίμου διαφοροποιείται βάσει παλαιότητας;

Ναι. Εν συντομία, όσο πιο παλιό το αυθαίρετο, τόσο πιο χαμηλό το πρόστιμο, καθώς προβλέπεται συντελεστής παλαιότητας τριών «ταχυτήτων» για αυθαίρετα που έχουν υλοποιηθεί: 1) από 01/01/2004 έως 28/07/2011 (ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή), 2) από 31/1/1983 έως 31/12/2003, 3) μέχρι 31/1/1983. Σημειωτέον, ότι όλα τα προ του 1955 κτίσματα θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα.

Πώς θα αποδεικνύουν οι ιδιοκτήτες ότι το αυθαίρετό τους ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες;

Εάν έχει ηλεκτροδοτηθεί ή υδροδοτηθεί, οι ιδιοκτήτες εκτιμάται ότι θα κληθούν να προσκομίσουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ύπαρξη του αυθαίρετου κτίσματος θα αποδεικνύεται μέσω αεροφωτογραφιών -στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό- ή και ένορκων μαρτύρων.

Δικαιολογητικά

Α] Αίτηση του ιδιοκτήτη

Β] Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και Τεχνική έκθεση του μηχανικού

1) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει:

 • ΑΦΜ-ΔΟΥ
 • Αριθμός Αδείας (αν υπάρχει)
 • Το εμβαδόν και τη χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στην ρύθμιση
 • Την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή της εγκατάστασης της χρήσης
 • Δήλωση αν πρόκειται για 1η κατοικία
 • Δήλωση ότι ΔΕΝ εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ.3 του άρθρου 23
 • Η δήλωση συνοδεύεται με Ε9 στο οποίο φαίνεται το εν λόγω ακίνητο με την χρήση του

2) Τεχνική Έκθεση μηχανικού

Γ] Παράβολα

 • 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή / χρήση έως 50 τμ ή 100 τμ για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας
 • 1000 ευρώ για κτίριο / χρήση άνω των 50 τμ και μέχρι 100 τμ ή για κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τμ και μέχρι 200 τμ
 • 2000 ευρώ για κτίριο / χρήση άνω των 100 τμ και μέχρι 1000 τμ
 • 4000 ευρώ για κτίριο / χρήση άνω των 1000 τμ και μέχρι 2000 τμ
 • 6000 ευρώ για κτίριο / χρήση άνω των 2000 τμ

Τα παράβολα αυτά είναι για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία και δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση, συμψηφίζονται με το πρόστιμο!

Δ] Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η υποβολή των Α, Γ και Δ δικαιολογητικών μπορούν να γίνουν από 1/10/11 έως 30/11/11, το Β μπορεί να υποβληθεί εντός 4 μηνών από τις 30/11/11

Μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας το ύψος το προστίμου σας απο το αρχείο που σας παραθέτουμε.

http://www.amoives.gr/tools/prostimo_aythereton/c.html

01
02
03