Το κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σε αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Είναι κατανοητό ότι για να δημιουργηθεί ή και να διορθωθεί αυτή η βάση δεδομένων διέπεται από κάποιους κανονισμούς.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει το γραφείο και αφορούν το κτηματολόγιο είναι:

  • Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει τεθεί από το Εθνικό Κτηματολόγιο για κατοχύρωση της ιδιοκτησίας σας
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για γεωμετρικές διορθώσεις ορίων γεωτεμαχίων

Διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωση ακινήτου, ενστάσεων, πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

01
02