Οριοθέτηση ονομάζεται η απεικόνιση στο έδαφος των στοιχειών ενός οικοπέδου ή αγροτεμαχίου σύμφωνα με τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από συμβόλαια και αποφάσεις δημόσιων φορέων (πράξεις εφαρμογής, απαλλοτριώσεις, κτλ).

01
02