Εμβαδομετρήσεις

Οι εμβαδομετρήσεις αποτελούν την πιο απλή μορφή των τοπογραφικών διαγραμμάτων. Αναλαμβάνουμε τον ακριβή προσδιορισμό της μορφής, της θέσης και του μεγέθους του ακινήτου για επίδικα ή αμφισβητούμενα τμήματα αλλά και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειάζεται. Σε περιπτώσεις δικαιοπραξιών το τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση πραγματογνώμονα μηχανικού μας.

Χαράξεις

Χάραξη είναι η υλοποίηση ενός τεχνικού έργου από τα μελετητικά, κατασκευαστικά σχέδια στο έδαφος (συνήθως ορίζεται και ως η αντίστροφη διαδικασία της αποτύπωσης). Με την χάραξη υλοποιούμε στο χώρο τις κορυφές ορίων ιδιοκτησιών, κορυφές ενός κτιρίου κτλ.

Έτσι λοιπόν μπορούν να υλοποιηθούν στο έδαφος σημεία για:

  • Οριοθετήσεις κορυφών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων εντός ή εκτός σχεδίου
  • Τεχνικά έργα (οδοποιίες, κτίρια, μεταλλικές κατασκευές, εκσκαφές, κλπ)
  • Οριοθετήσεις κορυφών γραμμής αιγιαλού και γραμμής παραλίας

Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, διανομής, κατάτμησης.

01
02